Γρήγορη αναζήτηση προϊόντων    Τάπα διφύλλου
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
0303 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ALOUSYSTEM ΟΒΑΛ 125
345 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ALOUSYSTEM PLUS 125
0304 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ALOUSYSTEM ΙΣΙΑ 125
0303/A ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ALOUSYSTEM ΟΒΑΛ ΝΕΑ 100
E600 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ECOLINE ΙΣΙΑ 125
E600/A ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ECOLINE ΟΒΑΛ 125
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
0517 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΑΛΜΑ-ΔΑΝΑΛ Α26 100
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
0528 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ALUMIL 9544 100
0527 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ALUMIL 944 125
058 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΜΟ 23 125
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
SAE604 TAΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ SAE604 100
SAE501 TAΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗ SAE501 125
SAE565 TAΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΙΣΙΑ SAE565 125
SAE502 TAΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΜΙΚΡΗ SAE502 500
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
0502 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ 219/4000 EXTRAL (Νο 53)  
 
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
049 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ Ε-500 (No 538) 125
04902 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ Ε-500 Νο2 300
04901 ΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ Ε-530 125
355 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ Ε-455R 100
04903 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ 354 ΝΕΑ 100
 
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
05021 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ 219/4026 150
0424 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ EURO-2006 ΙΣΙΑ 125
0432 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ EURO-2051 ΟΒΑΛ 125
0431 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ 100
 
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
0403 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ IRIS 400 125
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
10135 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΑΛΒΙΟ 101-35 125
10134 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΑΛΒΙΟ 101-34 125
10134/A ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΑΛΒΙΟ 101-34/Α 125
EX01033 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ALPIN 4000 E+Z 125
EX01034 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ALPIN 5000 Γ+Δ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ 100
 
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
356 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΕΤΕΜ-1000 125
0615 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ 2368 ΙΣΙΑ 125
0616 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ 5368 ΟΒΑΛ 125
 
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
23151 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ 13D30 (ΟΒΑΛ) 125
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
0107 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ (027) 125
0108 ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ (2204Τ ΜΕΓΑΛΗ) 125