Γρήγορη αναζήτηση προϊόντων    Στεγανωτικά
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
MS22 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ 9200 700
MS7 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ 9000 1000
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
071 ΤΑΚΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ SOULIS-SKEIT-EV 500
60730 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ SKEIT LIGHT SAE 016 700
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
05011 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ 700
 
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
MS22 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΟ 1000
MS7 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΚΡΟ 700
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
501 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ALPIN 7000 700
 
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
0653 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 33,5 G1012 700
0654 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 43,5 G1013 700
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
0654 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 43,5 700