Γρήγορη αναζήτηση προϊόντων    Γωνία επικάλυψης ακμών
 
ALCO, ALMACO, ALUMIL, EXALCO, ETEM, EXTRAL, GROUPAL, SOULIS, METALOUMIN Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
076 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΜΩΝ ΑΠΛΗ 100
0764 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΜΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΗ 100
 
 
Κωδικός Περιγραφή Συσκ.(τεμ)
076 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΜΩΝ ΑΠΛΗ 100
0762 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΜΩΝ EUROPA ΚΟΥΜΠΩΤΗ 100