Γρήγορη αναζήτηση προϊόντων    
 


ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη

mm

Ø Σιδήρου

mm

Συσκευασία

τεμ.

003042
C 25/6-16
25
6-16
1000
003028
C 35/10-20
35
10-20
500
003029
C 40/12-22
40
12-22
500
003032
C 40/12-28
40
12-28
500
003031
C 50/12-28
50
12-28
250
003030
C 60/12-28
60
12-28
250
     
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη

mm

Ø Σιδήρου

mm

Συσκευασία

τεμ.

003011
C 15/6
15
6
250
003012
C 15/8
15
8
250
003013
C 15/10
15
10
250
003014
C 15/12
15
12
250
003021
C 20/8-10
20
8-10
250
003015
C 30/12
30
12
200
003016
C 40/8
40
8
200
003017
C 50/10
50
10
100
003020
C 50/12
50
12
100
003018
C 60/12
60
12
100
003019
C 80/12
80
12
50
     
ΑΓΚΥΡΙΟ
Κωδικός Περιγραφή

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ø mm

Ø Σιδήρου

mm

Συσκευασία

τεμ.

00333 ΑΓΚΥΡΙΟ D63 63 15 200
003043 ΑΓΚΥΡΙΟ D80 80 15 150
     
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη mm

Ø Σιδήρου

mm

Συσκευασία

τεμ.

003040 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 40 12 100
     
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΡΑΓΑ 'Η' ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη mm

Ø Σιδήρου

mm

Συσκευασία

τεμ.

011 20 mm 20   100μ - 50x2μ.
012 25 mm 25
ΓΙΑ
100μ - 50x2μ
013 30 mm 30 ΚΑΘΕ 100μ - 50x2μ
014 35 mm 35 ΔΙΑΜΕΤΡΟ 60μ - 30x2μ
015 40 mm 40 ΣΙΔΗΡΟΥ 40μ - 20x2μ
016 45 mm 45   40μ - 20x2μ
019 50 mm 50   40μ - 20x2μ
     
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΡΑΓΑ 'Π'
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη mm

Ø Σιδήρου

mm

Συσκευασία

τεμ.

017 20 mm 20  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΙΔΗΡΟΥ 100μ - 50x2μ.
018 25 mm 25 100μ - 50x2μ
ΚΩΝΟΣ
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη mm

Ø Σιδήρου

mm

Συσκευασία

τεμ.

003024 Κ8 - 8 500
003025 Κ18 - 18 500
003022Α Κ22 - 22 500
ΚΩΝΟΣ
Κωδικός Περιγραφή

Ø Σωλήνα mm

Ø Σιδήρου

mm

Συσκευασία

τεμ.

003039 Κ15 15 10 2.000
003038 Κ20 21 16 1.000
003023 Κ25 22 19 1.000
ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΚΩΝΟ
Κωδικός Περιγραφή

-

-

Συσκευασία

τεμ.

 003039T ΤΑΠΑ Κ15     500
  003023T  ΤΑΠΑ Κ25     500
ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ
Κωδικός Περιγραφή

Ø Σωλήνα

mm

-

Συσκευασία

τεμ.

 003039Σ ΤΑΠΑ Ø 15 15   500
003023Σ  ΤΑΠΑ Ø 22 22   500
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥ ΟΠΛΙΣΜΟ
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη mm

Ø Σιδήρου

mm

Συσκευασία

τεμ.

00301 P 15/10 15 10 250
00302 P 15/20 15 20 250
00303 P 25/20 25 20 250
00304 P 30/20 30 20 200
00305 P 40/15 40 15 150
00306 P 40/30 40 30 100
00307 P 50/10 50 10 100
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥ ΟΠΛΙΣΜΟ
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη mm

Ø Σιδήρου

mm

Συσκευασία

τεμ.

003041 P 25/6-10 25 6-10 2.000
003027 P 60/4-18 60 4-18 500
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΥ ΟΠΛΙΣΜΟ
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη mm

Ø Σιδήρου

max mm

Συσκευασία

τεμ.

00308 Τ1,0-2,5 10-25 28 1000
003037 Τ3 30 28 500
003034 Τ3,5 35 28 500
003033 Τ4 40 20 500
003035 Τ5 50 28 500
00309 Τ6 60 18 250
003010 Τ8 80 18 150
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη mm

Ø Σιδήρου

max mm

Συσκευασία

τεμ.

003011 ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ 25-35-45-55 30 250
ΤΑΚΑΚΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κωδικός Περιγραφή

Κάλυψη mm

Ø Σιδήρου

max mm

Συσκευασία

τεμ.

556 ΤΑΚΑΚΙ 2 2 - 100
557 ΤΑΚΑΚΙ 5 5 - 100
558 ΤΑΚΑΚΙ 10 10 - 100

UPDATED 26/03/2009